Blogg om SEO

Du som vill läsa om webb-, sociala media- och SEO-projekt kan du gå in på Jonathan Björkskogs blogg. SEO är ett samlingsnamn för alla de tekniker som kan användas för att påverka en sidas synlighet i sökresultaten. Här kan ni kanske lära er något nytt? Besök sidan!